Wij geloven dat…

Wij geloven dat God bestaat! En Hij wil ons heel maken.

Onze wereld is in onrust. We gaan van crisis naar crisis en we zien onze eigen welvaart langzaam in gevaar komen. De vrijheid die ons beloofd wordt geeft ons daarbij weinig houvast. Wij geloven dat er een andere vrijheid is. Een Grotere Vrijheid met perspectief voorbij de grenzen van dit leven. Wij geloven dat God van mensen houdt en hen wil helpen om weer op Hem te gaan lijken. Jezus heeft ons de weg gewezen daar naartoe. Geen makkelijke of goedkope weg, maar wel een weg waarop we vrede met God en een enorme voldoening zullen vinden.

Doel van de gemeente

Het doel van de Gemeente is om Gods liefde aan iedereen om ons heen te laten blijken, en een veilige plaats voor mensen te zijn. We willen daarbij Gods plan volgen wat Hij heeft vastgesteld in Jezus Christus. En in de Bijbel heeft laten optekenen. In de praktijk betekent dit, dat we:

a. in samenkomsten God danken en loven, Zijn Woord met elkaar bestuderen, en met elkaar het Avondmaal vieren;

b. overal het evangelie (Letterlijk: Goed Nieuws) vertellen en mensen ondersteunen die dat Goede Nieuws uitdragen naar anderen. Wij willen daarmee bereiken dat mensen zich bekeren en het Eeuwige Leven van God krijgen;

c. mensen die Jezus Christus als Verlosser, Heiland en Heer aanvaarden, dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

d. iedereen die zich aansluit bij de gemeente leren om te gaan leven naar de Woorden die Jezus zelf heeft gesproken (Mattheus 28: 19-20);

e. het geloof van haar leden en anderen opbouwen, hen opbeuren en zo nodig terecht te wijzen, zodat het Koningschap en de regering van God in de gemeente vorm krijgt. Hierdoor wordt zowel in het persoonlijk als in het gemeentelijk leven het herstellende werk van God beleefd;

f. de heiligen (zo worden de kinderen van God genoemd!) toerusten om het werk in dienst van God te doen. Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd en de onderlinge eenheid bevorderd. Dit gebeurt door het creƫren van ontmoetingsmogelijkheden en vormen van Bijbels onderwijs in groter en/of kleiner verband;

g. de bijbel, het door God geopenbaarde Woord, hanteren om bovengenoemde opbouw en toerusting te bereiken;

h. aandacht geven aan de materiele zorgen van onze leden, medegelovigen en aan de wereld om ons heen en daarin ook verantwoording dragen.

Als je gewoon meer wilt weten over Jezus of onze gemeente, kan je altijd contact met ons opnemen.