Christenen uit Gorinchem en omgeving

Het Kruispunt is een regiogemeente. Omdat we niet allemaal in dezelfde straat wonen en we tóch de saamhorigheid willen bevorderen is de gemeente daarom verdeeld in een aantal huiskringen. Deze komen iedere twee weken samen en worden samengesteld uit mensen die (zoveel mogelijk) bij elkaar in de buurt wonen.

Overige bijeenkomsten

Op dit moment zijn er in diverse samenstellingen en over verschillende onderwerpen studiegroepen actief in de gemeente. Deze studiegroepen gaan onder andere over Fundamentenstudie, discipelschapstraining en Doopstudie.

Op maandagavonden houden we een bidstond (uur waarin gebeden wordt).

Contactgegevens

Christengemeente het Kruispunt

Vroedschapstraat 11

4204 AJ Gorinchem

info@kruispuntgorinchem.nl

IBAN NL52 ABNA 0472 3057 19

ANBI 821527915

Download hier ANBI verantwoording:

ANBI verantwoording 2016

ANBI verantwoording 2017

ANBI verantwoording 2018

ANBI verantwoording 2019

ANBI verantwoording 2020

Of als je natuurlijk gewoon meer wilt weten over onze gemeente, kan je altijd contact met ons opnemen.

Taken en verantwoordelijkheden

In de bijbel wordt de metafoor van Het Lichaam gebruikt, om de gemeente van Christus te beschrijven. Van dat lichaam is Jezus Christus het hoofd. Wij geloven – en dragen dat ook uit – dat alleen Hij de leider van de gemeente is. Alle leden van onze gemeente zijn daarom onderdelen van dit lichaam en hebben daarin een eigen taak, inbreng en identiteit. Iedereen draagt bij aan de gemeente en niemand is de baas. Het is overigens wel zo dat de verantwoordelijkheden van de verschillende leden anders liggen. Daarom hebben we in deze gemeente oudsten aangesteld. Deze oudsten dragen (mede) verantwoordelijkheid over het welzijn van de gemeente en daarmee over de afzonderlijke leden. De gemeente erkent de oudsten, ondersteunt hen en bidt voor hen.

Joost Tempelman

Joost is getrouwd met Ella. Joost en Ella hebben samen vier kinderen. Samen zijn ze ook vanaf het eerste moment betrokken bij de gemeente. Sinds september 2019 is Joost weer oudste, maar vanaf de oprichting van de gemeente tot 2017 is hij ook al oudste geweest. Joost is voorzitter van de Kerngroep, verder zijn zijn taken het aansturen van het gebedsteam, muziek- en geluidsteam en hij is verantwoordelijk voor onderwijs en (gast)sprekers.

Contact

Jacco van der Straaten

Jacco is getrouwd met Ivonne. Samen hebben ze drie kinderen. Jacco is sinds 2017 oudste, maar vanaf de oprichting van de gemeente tot 2015 is hij ook al oudste geweest. Hij coördineert het pastorale team. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het tiener- en kinderwerk, de kringen, communicatie, zending en evangelisatie en financiën.

Contact