Iedere zondag is er dienst. Zondag komen we samen om 10:30.

Onze samenkomst

Een gemeente is meer dan alleen maar een kerkdienst. Na de dienst brengen we tijd met elkaar door en door de week zijn er bijeenkomsten, zoals een bidstond, een gezamenlijke avond en huiskringen. Ook privé zijn we door de week bij elkaar betrokken.

Voor de kinderen

“Gods nieuwe wereld is er juist voor hen”. Dit zijn de woorden van Jezus zelf, wanneer Hij over kinderen spreekt. Kinderwerk is belangrijk. Wij bieden kinderdiensten voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.

Locatie en parkeren

Wij komen ’s zondags om 10.30 uur bij elkaar voor onze samenkomst in het WLZ Gebouw, Vroedschapsstraat 1, te Gorinchem.

Plan hier je route met Google Maps.